Jakie świadczenia należą się po śmierci małżonka?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie świadczenia należą się po śmierci małżonka?

Śmierć małżonka jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych doświadczeń w życiu. Odejście partnera często wiąże się także z pogorszeniem sytuacji finansowej, zwłaszcza gdy to on w głównej mierze odpowiadał za utrzymanie rodziny. Czy w takich sytuacjach można liczyć na wsparcie od państwa? Jak uzyskać pomoc finansową?

Śmierć żony lub męża jest bardzo przykrym przeżyciem, po którym musimy na nowo odnaleźć się w swojej rzeczywistości. Ból po stracie nie przemija szybko. Dochodzi do tego troska o przyziemne sprawy, w tym kwestie finansowe, które po śmierci małżonka mogą przedstawiać się znacznie gorzej. Co do zasady wdowom i wdowcom przysługuje renta rodzinna i zasiłek pogrzebowy po zmarłych współmałżonkach. Jednak nie każda osoba będzie mogła otrzymać świadczenie. Zwłaszcza w przypadku renty rodzinnej należy spełnić pewne warunki, aby móc się o nie ubiegać.

Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem, które wypłaca się co miesiąc najbliższym krewnym. Odpowiada ona odsetkowi emerytury, jaką zmarła osoba otrzymywała lub otrzymywałaby. Rentę przyznaje ten sam organ, który przyznał/przyznawałby emeryturę osobie zmarłej, więc wypłacana kwota jest obliczana w taki sam sposób, jak w przypadku emerytury.

Wniosek o rentę rodzinną składa się w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym zmarły mieszkał lub pracował. Jeśli nie spełnia się warunków koniecznych do otrzymania renty rodzinnej, można starać się o zasiłek dla wdowy lub wdowca.

Zasady otrzymania świadczenia po zmarłym małżonku reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 65 przedstawiono, iż:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
  2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Z kolei artykuł 66 dopowiada, że:

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wspomniana ustawa określa również krąg osób, które mogą ubiegać się o przejęcie pieniędzy ze świadczenia po zmarłym. Są to między innymi:

  • małżonkowie,
  • dzieci własne,
  • dzieci drugiego małżonka, 
  • dzieci przysposobione,
  • rodzice zmarłego (w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające).

Zasiłek pogrzebowy

Renta rodzinna nie jest jedynym świadczeniem, które przysługuje po śmierci małżonka. Według polskiego prawa można otrzymać również zasiłek pogrzebowy, który podobnie jak renta rodzinna jest wypłacany na podstawie wniosku złożonego w ZUS.

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w wysokości 4 tysięcy złotych i przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu, co oznacza, że to świadczenie przyznaje się nie tylko współmałżonkom, lecz także innym członkom rodziny, w tym dzieciom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom. Świadczenie przysługuje ponadto pracodawcy, domowi pomocy społecznej, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego czy każdej obcej osobie, która poniosła koszty pogrzebu. 

Zdj. główne: mohamed_hassan/pixabay.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*