Porównanie funduszy akcyjnych, obligacyjnych i mieszanych

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Porównanie funduszy akcyjnych, obligacyjnych i mieszanych

Materiał Partnera

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Decydując się na inwestowanie na rynku funduszy możemy wybrać takie, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom, naszej akceptacji ryzyka i wreszcie celom, które sobie stawiamy. 

Nieodłącznym elementem inwestowania na rynku kapitałowym, którego fundusze inwestycyjne są istotną częścią jest ryzyko. Pojawia się ono w wypadku każdej inwestycji, ale za każdym razem mamy instrumenty, które pozwalają to ryzyko ograniczyć. Warto z nich skorzystać pamiętając jednak, że im ryzyko większe, tym potencjalna możliwość osiągnięcia większego zysku wyższa. Jeśli popularne powiedzenie „Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije” nie zostało stworzone przez inwestorów giełdowych, to na pewno szybko zostało przez nich zaadoptowane. Pamiętajmy jednak, że brak ostrożności czasem skutkuje tym, że inwestora może nie być stać nie tylko na szampana, ale nawet na wodę.

Fundusze akcyjne

Za najbardziej ryzykowny rodzaj funduszy uznaje się fundusze akcyjne, czyli takie, których zarządzający inwestują przede wszystkim w akcje spółek notowanych na rynku publicznym, a więc po prostu na giełdzie. Wahania indeksów – na co wpływ ma bardzo wiele czynników – powodują, że wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zmienia się praktycznie codziennie. Decyduje o tym aktualna kondycja spółka, zawarte właśnie kolejne kontrakty (lub utrata dotychczasowych), zmiany właścicielskie, zmiany managementu, sytuacja gospodarcza, zmiana preferencji konsumentów lub działania konkurentów. Przykładem tego ostatniego może być na przykład popularność leku duńskiej firmy Novo Nordisk znanego pod nazwą Ozempic – lek, przeznaczony dla cukrzyków, okazał się też bardzo pomocny dla ludzi z nadwagą, bo pozwala chudnąć, ale ponadto redukuje zagrożenie zawałami serca, udarów, chorób nerek, obiecująco wyglądają pierwsze wyniki badań zastosowania Ozempicu u osób z chorobą Alzheimera. Efekt? Eksplozja cen akcji Novo Nordisk, ale znaczące spadki cen akcji spółek produkujących leki zapobiegające zawałom czy udarom mózgu. Już tylko ten przykład ilustruje ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze akcji.

Trzeba jednak pamiętać, że to ryzyko nie musi być tak duże, a w każdym razie są sposoby, aby spróbować je ograniczyć. Wystarczy wybrać takie fundusze akcyjne, które inwestują w duże spółki, o stabilnej pozycji, posiadające dominującą pozycję na rynku i działające na przyszłościowych rynkach.

Fundusze obligacji

Odwrotnością funduszy akcyjnych jeśli chodzi o ryzyko są fundusze obligacyjne. Dotyczy to przede wszystkim tych, które inwestują w obligacje skarbowe, a więc obligacje emitowane przez poszczególne państwa. W wypadku takich funduszy ryzyko utraty jest minimalne, bo państwa rzadko bankrutują, a posiadacze ich obligacji tracą swoje papiery wartościowe. Oczywiście w historii mieliśmy trochę takich przypadków, ale jednak niezbyt wiele. Co nie zmienia faktu, że decydując się na inwestowanie w fundusze obligacji skarbowych, nie musimy dokładnie zapoznać się z polityką inwestycyjną funduszu, zbadać jaka jest jego filozofia i dowiedzieć się w papiery wartościowe, jakich państw fundusz inwestuje.

Nieco większe ryzyko – ale też możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu – ponosimy inwestując w drugi rodzaj funduszy obligacyjnych, czyli w fundusze obligacji korporacyjnych. Te fundusze mają w swoich portfelach papiery wartościowe spółek, które za pomocą obligacji zaciągają dług u nabywców ich obligacji jednocześnie zobowiązując się do jego wykupienia w określonym czasie i za określoną wartość.

Fundusze mieszane

Ten rodzaj funduszy to połączenie funduszy akcyjnych oraz obligacyjnych. Taka konstrukcja funduszu daje zarządzającym możliwość błyskawicznego reagowania na sytuację gospodarczą i kierowania strumienia pieniędzy od inwestorów na ten rodzaj instrumentów rynku kapitałowego, który ma szansę przynieść najwyższy dochód w określonej sytuacji ekonomicznej. Jeśli więc rosną ceny akcji, to znaczna część portfela może zostać skierowana na ich zakup, a gdy na przykład mamy wzrost inflacji – w takiej sytuacji akcje mogą się okazać ryzykowne – to dobrym rozwiązaniem mogą się okazać obligacje.

Fundusze mieszane są z reguły bardziej stabilne niż fundusze akcyjne i wydają się dobrym rozwiązaniem zarówno dla początkujących inwestorów, jak i dla osób, które boją się dużego ryzyka.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

 

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*