Pełnomocnictwo od seniora. Co powinno zawierać?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Pełnomocnictwo od seniora. Co powinno zawierać?

Pełnomocnictwo to ogromne ułatwienie dla seniora i jego rodziny w wykonywaniu wielu formalności bankowych czy prawnych. Zwłaszcza, jeśli osoba ta z określonych względów, najczęściej zdrowotnych, nie jest w stanie reprezentować siebie osobiście. Wyjaśniamy, jak od podstaw napisać poprawnie pełnomocnictwo od seniora. 

W jakich wypadkach potrzebne jest pełnomocnictwo od seniora?

Pełnomocnictwo jest niezbędne, aby reprezentować członka rodziny, szczególnie, jeśli osoba ta nie jest w stanie wykonywać określonych czynności samodzielnie. Najczęściej powodem tego jest stan zdrowotny uniemożliwiający poruszanie się. Wtedy niezbędne jest reprezentowanie spraw seniora za pośrednictwem pełnomocnika – członka rodziny. 

Trzeba mieć na względzie, że pełnomocnikiem może być tylko ktoś z rodziny. Nie może nim być opiekunka seniora lub sąsiad. Co więcej, pełnomocnictwo można sporządzić na dwa sposoby – odręcznie lub wypełnione w urzędzie, inaczej jest to pełnomocnictwo notarialne. 

Pełnomocnictwo notarialne potrzebne jest w następujących przypadkach:

  • kupna, sprzedaży i darowizny nieruchomości, 
  • przyjęcia lub odrzucenia spadku, 
  • przedłużenia użytkowania wieczystego,
  • czasem w sprawach bankowych,
  • załatwiając sprawy związane z rachunkami (np. energia),
  • w ośrodku pomocy społecznej,
  • urzędzie, ZUS-ie czy na poczcie.

Jak pełnomocnik może załatwiać sprawy w imieniu seniora?

Będąc pełnomocnikiem seniora możemy być upoważnieni do reprezentowania go w wielu instytucjach i sprawach związanych z kontaktem z urzędami, bankami, opłacaniem rachunków, odbieraniem zasiłku czy poczty, ale nie tylko. Wyjaśniamy, jak mogą funkcjonować pełnomocnicy w określonych instytucjach:

podpisywanie umowy
Photo by yanalya from Freepik.com

Pełnomocnictwo w ośrodku pomocy społecznej

Nierzadko seniorzy, zważając na swój status materialny oraz stan zdrowotny, zwracają się o pomoc do MOPS-u, by otrzymać zasiłek i pomoc opiekunki. Może wykonać to za nich również pełnomocnik, aby ustalić pełnomocnika do załatwiania spraw w MOPS-ie, wystarczy napisać odręcznie lub wydrukować pełnomocnictwo, w którym będą zawarte następujące dane pełnomocnika: imię, nazwisko, PESEL lub nr. dowodu osobistego oraz zakres działań wchodzących w skład pełnomocnictwa. 

Jeśli senior nie ma może poruszać się samodzielnie, można telefonicznie poprosić o przyjazd pracownika socjalnego i przy nim wypełnić wniosek.

Pełnomocnictwo na poczcie

Jeśli senior nie jest w stanie odbierać samodzielnie przesyłek, może udzielić wybranej osobie z rodziny pełnomocnictwa. Może go udzielić odręcznie lub za pośrednictwem specjalnego formularza na poczcie. Jednak w tym wypadku ponoszony jest koszt: stałe pełnomocnictwo 26 zł, okresowe – za każdy miesiąc 8,00 zł lub jednorazowe 6 zł. 

Pełnomocnictwo w bankach

W sytuacjach, kiedy senior chciałby załatwić coś za pośrednictwem pełnomocnika, banki mogą wymagać pełnomocnictwa notarialnego, powołując się tym samym na ochronę tajemnicy bankowej. Bank może też żądać, aby pełnomocnictwo było udzielone na specjalnym formularzu obowiązującym w danej placówce. 

Co więcej, jest to traktowane jako forma usługi bankowej i może być odpłatna, zależnie od cennika danego banku. Najczęściej jednak prosi się o pełnomocnictwo notarialne. Niektóre banki mają w swojej ofercie usługi poza placówką. W takim wypadku pracownik banku może dojechać do domu seniora i wziąć od niego dyspozycję. Jednak w żadnym wypadku nie przekaże seniorowi w ten sposób gotówki.

Pełnomocnictwo u sprzedawcy energii

W tym wypadku wystarczy, że senior upoważni pisemnie wybraną przez siebie osobę z rodziny. Najczęściej nie jest w takim wypadku potrzebne pełnomocnictwo notarialne, jednak w niektórych sytuacjach operator może poprosić o jego okazanie. Na upoważnieniu należy zaznaczyć, jakich zmian może dokonać uprawniony oraz przede wszystkim ustalić, czy może on zmieniać dane, mieć wgląd do rachunków za prąd czy zmienić sprzedawcę energii.

Pełnomocnictwo w ZUS

Jeśli senior nie jest w stanie załatwiać swoich spraw dotyczących renty, emerytury i innych świadczeń, może wskazać do tego pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić pisemnie w domu lub sporządzić na druku dostępnym w każdym oddziale ZUS lub na stronie internetowej: www.zus.pl. Należy określić, jakich spraw dotyczy pełnomocnictwo oraz kogo i na jaki okres ustanawiamy pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo w sądzie i notariusza, koszty i opłaty

Jeśli chcemy sporządzić pełnomocnictwo notarialne, potrzebne na rzecz sądu czy urzędów, kosztuje ono 30 zł u notariusza, jeśli dotyczy załatwiania jednej określonej sprawy, zaś jeśli ma występować urzędnik, np. adwokat, to koszt podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa nie jest naliczana w przypadku, jeśli pełnomocnikiem jest małżonek, dziecko lub rodzeństwo seniora. 

>> Zobacz też: Emerytura po mężu. Sprawdzam, kiedy się należy?

W przypadku, kiedy pełnomocnictwo ma dotyczyć szerszego zakresu, jego koszt to 100 zł. Jeśli notariusz przyjedzie do domu, dopłaca się od 50 zł do 100 zł netto za godzinę jego pracy. 

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*