Jak przygotować się do budowy domu?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga wcześniejszego przygotowania. Jednak jak przygotować się do rozpoczęcia budowy, aby mieć pewność, że będzie przebiegała sprawnie i bez utrudnień? Na co zwrócić uwagę jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych? Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule!

Formalności związane z budową domu

Zanim będą interesować Cię takie czynności i elementy budowy jak dylatacja wylewki, montaż ogrodzenia czy grunty do ścian, musisz pamiętać o formalnościach. Są one bezwzględnie pierwszym krokiem, który musisz podjąć, jeżeli zdecydowałeś się na budowę domu. O czym dokładnie należy pamiętać?

MPZP lub WZ

Jeżeli mówimy o formalnościach związanych z budową domu, to w pierwszej kolejności warto wspomnieć o MPZP, czyli o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku istniejącego planu, przede wszystkim sprawdź, czy działka posiada przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne. Zwróć też uwagę, jakie warunki narzuca plan w stosunku do sposobu zagospodarowania działki i zabudowy.

Jeśli jednak okaże się, że Twoja działka nie jest uwzględniona w MPZP, musisz wnieść  o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. A co powinno być zawarte w takim wniosku? Przede wszystkim przewidywana powierzchnia zabudowy planowanego domu oraz powierzchnia użytkowa. Musi on również zawierać dane zabudowy, przybliżoną wielkość zapotrzebowania na wodę i energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków i inne potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej. W takim wniosku konieczne będzie także opisanie parametrów technicznych inwestycji.

Mapa do celów projektowych oraz projekt domu

Formalnością, o którą musisz zadbać jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Taką mapę należy zlecić geodecie. Po wykonaniu mapy należy jeszcze uzyskać zgodę starostwa – okres oczekiwania to 3-6 tygodni. Gdy już taką zgodę uzyskasz, możesz przejść do projektu domu. 

Pamiętaj przy tym, że prawidłowy projekt musi składać się z projektu architektoniczno-budowlanego, określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także musi zawierać wszelkie zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe oraz projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej. Ten projekt musi natomiast zawierać granicę obszaru opracowania, obrys projektowanych na działce obiektów, wjazd i wejście na działkę i komunikację w jej obrębie (dojście do budynku, dojazd do garażu), sieć przyłączy i układ zieleni na działce.

Fot.: ANTONI SHKRABA production/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *