Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Artykuł sponsorowany

Podczas rozwodu, który jest rozwiązaniem związku małżeńskiego, jednym z kluczowych aspektów jest podział majątku. Istnieją różne sposoby podziału majątku po rozwodzie, a jednym z nich jest podział majątku w ramach orzeczenia o winie.

Orzeczenie o winie

Orzeczenie o winie to sytuacja, w której sąd orzeka, że jedno z małżonków ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego. Orzeczenie o winie może być wydane, gdy jedno z małżonków popełniło czyn niedozwolony, który doprowadził do rozpadu związku, na przykład zdradę, przemoc domową, alkoholizm, narkomanię lub chorobę psychiczną.

Podział majątku

Podział majątku to proces, który następuje po orzeczeniu rozwodu. Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie jest ściśle powiązany z orzeczeniem o winie. W Polsce obowiązuje tzw. zasada proporcjonalności, która mówi, że podział majątku powinien odzwierciedlać proporcje wkładów poszczególnych małżonków w jego powstanie oraz trwałość małżeństwa. W przypadku orzeczenia o winie, podział majątku będzie zależał od stopnia winy poszczególnych małżonków.

Podział majątku a orzeczenie o winie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd może zastosować trzy różne sposoby podziału majątku:

  1. Podział majątku według zasady proporcjonalności – w przypadku gdy żaden z małżonków nie ponosi winy, czy też stopień winy jest zbliżony, a obaj małżonkowie równomiernie wniesli wkład w powstanie majątku, wówczas majątek zostanie podzielony według zasady proporcjonalności.
  2. Podział majątku według zasady odszkodowawczej – w przypadku gdy jeden z małżonków ponosi większą winę, sąd może zastosować tzw. zasadę odszkodowawczą. Oznacza to, że małżonek poszkodowany może otrzymać odpowiednie wynagrodzenie w postaci części majątku, z tytułu poniesionej szkody.
  3. Podział majątku według zasady solidarnościowej – w przypadku gdy stopień winy jednego z małżonków jest wyjątkowo wysoki, a drugi małżonek nie miał wpływu na rozpad związku, sąd może zastosować zasadę solidarnościową. Oznacza to, że majątek zostanie podzielony w taki sposób, aby małżonek poszkodowany otrzymał zdecydowanie większą część majątku.

Warto zauważyć, że w praktyce często trudno jest dokładnie określić, która ze stron ponosi większą winę za rozpad małżeństwa. Dlatego też, w przypadku trudności w ustaleniu stopnia winy, sąd może podzielić majątek proporcjonalnie do wkładu każdego z małżonków. W tym wypadku niezwykle istotną kwestią jest współpraca z odpowiednim specjalistą, który będzie specjalizował się w prawie rodzinny. Na stronie internetowej https://adwokatczestochowa.com/prawo-rodzinne można zapoznać się z ofertą kancelarii prawnej oferującej wsparcie podczas rozwodu.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*