Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Utrzymanie płynności finansowej to jedno z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy. Umiejętne zarządzanie przychodami i wydatkami w firmie gwarantuje jej sprawne funkcjonowanie. Jeżeli zdolność płatnicza zostanie zachwiana, przedsiębiorstwu grozi upadłość. Istnieje kilka sposobów na to, by ochronić firmę przed widmem bankructwa. Jednym z nich jest faktoring. Czym dokładnie jest płynność finansowa? Jak działa faktoring? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym poradniku!

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to nic innego, jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w odpowiednim czasie. Umożliwia terminowe opłacanie faktur u kontrahentów, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz zakup surowców, niezbędnych do wykonywania pracy. Dzięki zdolności płatniczej przedsiębiorstwo może realizować nowe inwestycje, a co za tym idzie – nieustannie się rozwijać. Zaniechanie płynności finansowej wpędza w stan niewypłacalności, który z czasem przeradza się w bankructwo. Do utraty płynności finansowej dochodzi nawet wtedy, gdy działalność odnotowuje zyski, jednak nie reguluje zobowiązań w określonym terminie. 

Płynność finansowa utrzymana na optymalnym poziomie to warunek niezbędny do tego, by przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować. Kształtują ją czynniki takie jak: aktywa bieżące, długość cyklu obrotowego, struktura źródeł finansowania aktywów, stan zobowiązań, długi oraz bieżące zobowiązania. Płynność finansową w firmie możemy w łatwy sposób poznać. Wystarczy zbadać bilans, rachunek zysków i strat, a także rachunek przepływów pieniężnych.

Na czym polega usługa faktoringu?

Faktoring pozwala w skuteczny sposób uniknąć zatorów płatniczych. Nic dziwnego, że takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez przedsiębiorców. Usługa faktoringu polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Wysokość zaliczki wypłacanej przez firmę faktoringową zależy od ustaleń zawartych w umowie, niemniej jednak może wynosić nawet do 90% wartości faktury. Pozostała część należności jest wypłacana przez faktora po dokonaniu płatności ze strony odbiorcy. Faktoring to świetny sposób na zabezpieczenie płynności finansowej. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorcy decydują się na udzielenie kredytu kupieckiego. 

W faktoringu biorą udział trzy strony: faktorant (klient firmy faktoringowej), odbiorca
(dłużnik) oraz faktor (strona finansująca). Faktorant z odbiorcą ustalają termin płatności za zakupiony towar bądź usługi (najczęściej wynosi od 30 do 60 dni). W tym czasie może wystąpić konieczność uregulowania innych zobowiązań, jak np. wypłaty dla pracowników, czy zakup towarów i materiałów potrzebnych do pracy. Faktoring pozwala na odzyskanie środków pieniężnych zamrożonych w fakturach. 

zawieranie umow
źródło: pixabay

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy dwa trzy faktoringu – pełny i niepełny. W faktoringu pełnym, czyli bez regresu, ryzyko niewypłacalności kontrahentów spoczywa na faktorze. Taka usługa pozwoli utrzymać firmie zdolność do pokrywania krótkoterminowych zobowiązań, jak również pokrywania niezapowiedzianych wydatków. Korzystając z faktoringu pełnego, przedsiębiorca może nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ale również zyskać dostęp do szerokiej wiedzy na temat przedsiębiorstw. Faktoring pełny to doskonałe rozwiązanie dla prężnie rozwijających się firm, które nawiązują współpracę z wieloma kontrahentami – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Faktoring niepełny (z regresem) również polega na wypłacaniu gotówki zamrożonej w fakturach, jednak z tą różnicą, że ryzyko niewypłacalności nie jest przejmowane przez faktora. Usługa faktoringu niepełnego umożliwia regulowanie zobowiązań przed upływem terminu. Bez wątpienia pomaga zachować płynność finansową w firmie. Faktoring niepełny okazuje się być skuteczny, jeżeli od lat współpracujemy z gronem zaufanych kontrahentów. 

Istnieje jeszcze jeden rodzaj faktoringu, a mianowicie mieszany. Łączy on w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Przedsiębiorca ma możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności na stronę faktora do określonej kwoty. Jeśli limit zostanie przekroczony, wówczas ryzyko spoczywa na faktorancie. 

Zalety faktoringu

Faktoring to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o płynność finansową w swojej firmie. Główną zaletą faktoringu jest szybki dostęp do gotówki. Pozwala to pokrywać niezbędne bieżące zobowiązania, jak również inwestować w rozwój firmy. Regulując wszystkie należności w wyznaczonym terminie przedsiębiorca zwiększa swoją wiarygodność w oczach przyszłych kontrahentów. Faktoring dobrze zabezpiecza działalność przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji – również przed jej upadłością.

W ramach usługi faktoringu, faktorzy zajmują się egzekwowaniem należności od dłużnika, co niewątpliwie jest sporym udogodnieniem dla Klienta. Na początek kierują upomnienia w stronę kontrahenta, który okazał się niewypłacalny. Jeśli to nie przynosi skutku, mają możliwość wszczęcia windykacji sądowej (oczywiście na wniosek faktoranta). Firma faktoringowa Coface zapewnia zarządzanie faktoringiem online, co jest niekwestionowaną zaletą, gdyż ułatwia dostarczanie wszelkich potrzebnych informacji i przyspiesza wypłatę gotówki. Sprawdź ofertę!

dokumenty
źródło: pixabay

Podsumowanie

Płynność finansowa jest bez wątpienia jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gwarantuje zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Bez utrzymania zdolności płatniczej sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe. Nawet krótkotrwała utrata płynności finansowej nie może być bagatelizowana. Na szczęście istnieją sposoby na zapewnienie stabilności w finansach. Prowadząc własną firmę z pewnością warto skorzystać z usługi faktoringu.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*